Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Happy New Year, My Friends - Nam Vũ (Park Hong Jin)

Cầm kim đâm bể hết chùm bóng của mình, 
mình sẽ cho các bạn một bất ngờ trong năm mới này nha :) ^_^